ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია...

ტექნიკური მომსახურების ხარჯი

  • საკრებულოს მიერ 2018 წელს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები - 24 100 ლარი.

  • საკრებულოს მიერ 2019 წელს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები - 9 986 ლარი.

  • საკრებულოს მიერ 2020 წელს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები - 13 989 ლარი.