ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

სქესობრივი სტატისტიკა

  • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულ ქალთა რაოდენობა 133- ს შეადგენს. აქედან ერთი, ხელმძღვანელ პოზიციაზეა. მერიაში დასაქმებულ 185 მამაკაციდან 12 ხელმძღვანელ პოზიციაზეა.  

გააზიარე