ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია...

შრომის ანაზღაურება

​​​​​

 

  • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი 61,0553.0 ლარს შეადგენს. შრომით ანაზრაურებაზე კი წლის განმავლობაში გაიცემა 5,511.9 ათასი ლარი.   (დეტალური ინფორმაციისთვის გადადი ლინკზე)
  • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი  46, 924.3 ათასი ლარია.

  •  მერიაში დასაქმებული თანამშრომლების  შრომის ანაზღაურება 4,823.0 ათასს ლარს შეადგენს. 

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე ასევე (ჯამურად) კვარტალური მონაცემები  (გადმოიწერე დოკ.)

გააზიარე