ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია...

სამოქალაქო ბიუჯეტი

სამოქალაქო ბიუჯეტი არის მუდმივი პროცესი, რომელიც ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში მოქალაქეთა ინტერესების გათვალისწინებას გულისხმობს. 2020 წლიდან ქალაქის მაცხოვრებლები თავიანთი შეხედულებისამებრ, პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, შეძლებენ დაგეგმონ საკუთარი ბიუჯეტი. ქალაქის ხუთ ადმინისტრაციულ ერთეულს გამოეყოფა 200 000 – 200 000 ლარი. გამოყოფილი თანხა გაიხარჯება მოსახლეობის მიერ წარმოდგენილი პროექტების დასაფინანსებლად. 

 გადმოწერე : 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის „სამოქალაქო ბიუჯეტი“-ს ფორმირების წესი

სამოქალაქო ბიუჯეტის პროცესის საფუძველზე შემოსული საპროექტო ინიციატივები

სამოქალაქო ბიუჯეტის ფორმირების წესი

სამოქალაქო ბიუჯეტის განაცხადის ფორმა

სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში შემოსული საპროექტო ინიციატივები

სამოქალაქო ბიუჯეტის პროცესის საფუძველზე შემოსული საპროექტო ინიციატივები

სამოქალაქო ბიუჯეტის ფორმირების პირველი წესის პირველი ცვლილება

2020 წელს სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების ჩამონათვალი