ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია...

სამივლინებო ხარჯები

  • საკრებულოს მიერ 2018 წელს ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯები - 7 300 ლარი, მათ შორის ქვეყნის შიგნით - 4 200 ლარი და ქვეყნის გარეთ - 3 100 ლარი.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • საკრებულოს მიერ 2019 წელს ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯები - 8 530 ლარი, მათ შორის ქვეყნის შიგნით - 3813 ლარი და ქვეყნის გარეთ - 4717 ლარი.

  • საკრებულოს მიერ 2020 წელს ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯები - 8 530 ლარი, მათ შორის ქვეყნის შიგნით - 3813 ლარი და ქვეყნის გარეთ - 4717 ლარი.