ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია...

საკრებულოს სხდომა 2019 წლის 1 თებერვალი

8 თებერვალი, 2019
ფოტო: 

1 თებერვალს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას 50 წევრიდან 31 დეპუტატი ესწრებოდა.

ფოტოები იხილეთ Facebook-ზე

 

სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:

  •  განკარგულება #6 - საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
  • განკარგულება #7 - რგფ-ის პროექტებში ცვლილება
  • განკარგულება #8 - მერისათვის სესხის აღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
  • განკარგულება #9 -  მუნიციპალური ავტოპარკის გადანაწილებისა და კლასიფიკაციის წესის დამტკიცების შესახებ ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება
  • განკარგულება #10 - საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის დებულების დამტკიცების შესახებ ადმინისტრაცული წარმოების დაწყება
  • განკარგულება #11 - საკრებულოში შექმნილი დროებითი სამუშაო ჯგუფის (გარევაჭრობა) მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენა
  • განკარგულება #12 - საკრებულოში შექმნილი დროებითი სამუშაო ჯგუფის (გარევაჭრობა) უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ
  • დადგენილება  #5- მიწის ნორმატიული ფასი და ქალაქის ტერიტორიის ზონირება
  • დადგენილება  #6-  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესი
  •  დადგენილება  #7გარე ვაჭრობის, გამოფენების, ბაზრებისა და ბაზრობების რეგულირების წესი

დოკუმენტი:

გააზიარე