ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია...

საკომუნიკაციო ხარჯები

  • საკრებულოს მიერ 2018 წელს სატელეფონო და ინტერნეტმომსახურებაზე გაწეული ხარჯები - 11 800 ლარი.

  • საკრებულოს მიერ 2019 წელს სატელეფონო და ინტერნეტმომსახურებაზე გაწეული ხარჯები - 13 546 ლარი, მათ შორის სატელეფონო - 9 696 ლარი, ინტერნეტმომსახურება - 3 850 ლარი.

  • საკრებულოს მიერ 2020 წელს სატელეფონო და ინტერნეტმომსახურებაზე გაწეული ხარჯები - 13 931 ლარი, მათ შორის სატელეფონო - 9 731 ლარი, ინტერნეტმომსახურება - 4 200 ლარი.