ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია...

საწვავის მოხმარების ხარჯები

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 2020 წელს სატელეფონო, საწვავის და სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური მომსახურებისთვის გაწეული ხარჯები. (მიბ.დოკუმენტი)

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 2019 წელს სატელეფონო, საწვავის და სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური მომსახურებისთვის გაწეული ხარჯები. (მიბ.დოკუმენტი)

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტში საწვავისთვის გამოყოფილი თანხა 325.000 ათასს ლარს შეადგენს. 

 

ზუგდიიდის მუნიციპალიტეტის მერია - 224620 ლარი.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო -  80810 ლარი

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური - 9320 ლარი

 

 

გააზიარე