ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

პროგრამა ,,სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში“

  • სოციალური სახლი, სადაც ჩასახლებულია სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახები, წარმოადგენს ამ ოჯახთა დროებით თავშესაფარს.  აღნიშნულ ოჯახებში ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების ან სხვა სახის ცვლილებების შემთხვევაში შესაბამისი კომისიის მიერ მოხდება მათი ჩანაცვლება სხვა სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახებით. პროგრამა ითვალისწინებს საცხოვრისის ეზოს კეთილმოწყობას, კომუნალური გადასახადების   თანადაფინანსებას (გათბობა) და სხვა ყოფითი პირობების გაუმჯობესებას.
გააზიარე