ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

მეწარმეობის განვითარების სააგენტო

მისია & ხედვა

სააგენტო "აწარმოე საქართველოში" წარმოადგენს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებაში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც სამეწარმეო გარემოს გაუმჯობესებაზე, კერძო სექტორის განვითარებაზე, მცირე და საშუალო საწარმოებისა და ექსპორტის ხელშეწყობაზე ორიენტირებული, სახელმწიფო პროგრამის " აწარმოე საქართველოში" განმახორციელებელი პირველი სახელმწიფო უწყებაა

სააგენტოში "აწარმოე საქართელოში":

 • აწარმოე საქართველოში-ბიზნესი

   „აწარმოე საქართველოში ‒ ბიზნესის“ მიმართულების მიზანია საქართველოში მეწარმეობის განვითარება, მეწარმის მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნისა და არსებული საწარმოს გაფართოების ან გადაიარაღების ხელშეწყობა.

  ზოგადი პირობები:

  » იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარი წარმოადგენს ახალ საწარმოს, იგი ვალდებულია წარმოების დაწყება განახორციელოს სესხის/ლიზინგის საგნის გაცემიდან 24 თვის განმავლობაში, ხოლო არსებული ბიზნესის გაფართოების შემთხვევაში, დაიწყოს წარმოება სესხის/ლიზინგის საგნის გაცემიდან 12 თვის განმავლობაში.

  ფინანსური მხარდაჭერის სქემა

  » კომერციული ბანკის/სალიზინგო კომპანიის მიერ გაცემულ სესხზე/ლიზინგის საგანზე დარიცხული საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება პირველი 24 თვის განმავლობაში

  » სესხის უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობა სესხის 50%-ის მოცულობით, პირველი 48 თვის განმავლობაში (არაუმეტეს 2,500,000 ლარისა)

   მოთხოვნები:

  » სესხის მინიმუმ 80%-ის ძირითადი და კაპიტალური დანახარჯებისთვის მიმართვა, ხოლო მაქსიმუმ 20%-ის საბრუნავი საშუალებების შესაძენად

  » წარმოების პროფილი უნდა შედიოდეს პროგრამის პრიორიტეტული მიმართულებების ჩამონათვალში

   საკონსულტაციო მომსახურება

  » მარკეტინგის, გაყიდვების, ბიზნესის დაგეგმარების, საექსპორტო ბაზრების მოძიების შესახებ ტრენინგების თანადაფინანსება;

  » ინოვაციების და თანამედროვე ტექნოლოგიების მოძიება/დანერგვის ხელშეწყობა;

   წარმოების მიმართულებები:

   სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარება რეგიონებში

  » Franchising/Management ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადასახადების თანადაფინანსება ‒ 24 თვის განმავლობაში -წელიწადში არაუმეტეს 300,000 ლარისა;

  » კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ სესხზე საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება პირველი 24 თვის განმავლობაში

  » უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობა სესხის 50%-ით (არაუმეტეს 2,500,000 ₾)

  » საკონსულტაციო მომსახურების დაფინანსება

   მოთხოვნები:

  » სესხის მინიმუმ 80%-ის ძირითადი და კაპიტალური დანახარჯებისთვის მიმართვა

  » სასტუმროს მდებარეობა: საქართველოს ტერიტორია, გარდა თბილისისა და ბათუმისა

გააზიარე