ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

ქ.ზუგდიდის ოდიშის ადმინისტრაციული ერთეული

 მერის წარმომადგენლის უფლებამოსილება განისაზღვრება მერიის დებულებით

  • ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების ფარგლებში საქონლის ადგილწარმოშობის, აგრეთვე პირის კონკრეტულ მისამართზე ფაქტობრივი ცხოვრების ფაქტის დადასტურების შესახებ ცნობების ფორმას ამტკიცებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი. ცნობა გაიცემა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სახელით.
  • ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი პირი ვალდებულია, აწარმოოს გაცემული ცნობების რეესტრი და შეინახოს გაცემული ცნობების ასლები

IIIრანგის  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - თენგიზ ხარჩილავა

ტელ: 568 08 88 08

III რანგიIII კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიოდიში - ირაკლი თოდუა595 00-03-36
III რანგიIII კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიოდიში - თეა ანთია591 44-53-17
III რანგიIII კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიოდიში - თეონა ჭურღულია591 44-53-62