ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

ქ.ზუგდიდი კოლხეთის ადმინისტრაციული ცენტრი

მერის წარმომადგენლის უფლებამოსილება განისაზღვრება მერიის დებულებით.

  • ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების ფარგლებში საქონლის ადგილწარმოშობის, აგრეთვე პირის კონკრეტულ მისამართზე ფაქტობრივი ცხოვრების ფაქტის დადასტურების შესახებ ცნობების ფორმას ამტკიცებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი. ცნობა გაიცემა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სახელით.
  • ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი პირი ვალდებულია, აწარმოოს გაცემული ცნობების რეესტრი და შეინახოს გაცემული ცნობების ასლები.

მერის წარმომადგენელი ქ.ზუგდიდის კოლხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში - ლაშა ფარცვანია

ტელ: 595 01 80 81

 

ქ. ზუგდიდის კოლხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 

ზვიად ჭურღულია ტელ: 551 18-88-81

 

ქ. ზუგდიდის კოლხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

ნინო იზორია ტელ: 591 44-75-84