ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია...

ქალაქ ზუგდიდის გენერალური გეგმის დამტკიცება

13 April, 2021
ფოტო: 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში “ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ზუგდიდის  გენერალური გეგმისა და ცენტრალური უბნის განაშენიანების გეგმის დამტკიცების შესახებ” ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღებასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს;

  • პროეტი შესწავლილ და განხილულ იქნება საკრებულოს ეკონომიკის, ურბანული გავითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის მიერ 2021 წლის 15 აპრილს, 13:00 საათზე.
  • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ზუგდიდის გენერალური გეგმისა და ცენტრალური უბნის განაშენიანების გეგმის დამტკიცების შესახებ” ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღებასთან დაკავშირებით საკრებულოს სხდომა გაიმართება 16 აპრილს, 14:00 საათზე.

მოსაზრებების წარდგენა შესაძლებელია არა უგვიანეს 15 აპრილის 13:00 საათამდე საკრებულოს აპარატში (მისამართი: ქ. ზუგდიდი, ზვიად გამსახურდიას გამზირი №45).

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ზუგდიდის გენერალური გეგმისა და ცენტრალური უბნის განაშენიანების გეგმის დამტკიცების შესახებ” ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტი იხილეთ:

გააზიარე