ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

ქ. ზუგდიდის ეგრისის ადმინისტრაციული ერთეული

 მერის წარმომადგენლის უფლებამოსილება განისაზღვრება მერიის დებულებით

  • ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების ფარგლებში საქონლის ადგილწარმოშობის, აგრეთვე პირის კონკრეტულ მისამართზე ფაქტობრივი ცხოვრების ფაქტის დადასტურების შესახებ ცნობების ფორმას ამტკიცებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი. ცნობა გაიცემა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სახელით.
  • ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი პირი ვალდებულია, აწარმოოს გაცემული ცნობების რეესტრი და შეინახოს გაცემული ცნობების ასლები

მერის წარმომადგენელი ქ.ზუგდიდის ეგრისის ადმინისტრაციულ ერთეულში - ირმა ქირია

ტელ: 591 50 14 10

 

ქ. ზუგდიდის ეგრისის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 

თამთა ესებუა ტელ: 591 50-14-04 

 

ქ. ზუგდიდის ეგრისის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი 

თამარ ლაშხია ტელ: 591 44 75 92