ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

გენდერული სტატისტიკა

  • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება 50 წევრისგან, რომელთაგან 7 ქალი და 43 კაცია.

  • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპრატში დასაქმებულია 44 პირი, მათ შორის 23 ქალი და 11 კაცი.

გააზიარე