ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალაქის ადმინისტრაციული ერთეულში, კოლხეთის უბანში, სარეზერვო კომერციული ზონის (შზ-5) №12-ე ტერიტორიის განვითარების განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფცია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალაქის ადმინისტრაციული ერთეულში, კოლხეთის უბანში, სარეზერვო კომერციული ზონის (შზ-5) №12-ე ტერიტორიის განვითარების განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფცია N 21/2027 ანგარიში 06/03/2022 06/03/2022 გარემოს ეროვნული სააგენტო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ჩხორია დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2022 წლის 11 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას მიუთითოთ შემდეგი ადრესატი: სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს). https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/492 N 21/4099 განცხადება 08/10/2022 08/10/2022 გარემოს ეროვნული სააგენტო
სოფ. ჩხორიაში სარწყავი (სამელიორაციო) სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება. მიმდინარე წლის 17 აგვისტოს სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში ფ/პ ეკატერინე მიქიაშვილის მიერ წარმოდგენილია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჩხორიაში სარწყავი (სამელიორაციო) სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება. N 21/4598 განცხადება 08/24/2022 08/24/2022 გარემოს ეროვნული სააგენტო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 21 თებერვლის №512 ბრძანებაში „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 21 თებერვლის №512 ბრძანებაში „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე N 2177 ბრძანება 09/08/2020 09/08/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უწყებათაშორისი კომისიის შექმნის შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უწყებათაშორისი კომისიის შექმნის შესახებ N 2300 ბრძანება 09/15/2020 09/18/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში ინფექციური დაავადებისთვის (COVID-19) მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის (საგანგებო სიტუაციების გეგმა) დამტკიცების შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში ინფექციური დაავადებისთვის (COVID-19) მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის (საგანგებო სიტუაციების გეგმა) დამტკიცების შესახებ N 2404 ბრძანება 10/05/2020 10/05/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიისა და 2020 – 2023 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიისა და 2020 – 2023 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ N 2472 ბრძანება 11/17/2021 11/17/2021 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
სოფ. ახალსოფელში სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება სოფ. ახალსოფელში სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება. N 2544/01 ბრძანება 03/23/2022 03/23/2022 საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მურნეობის სამინისტრო
გამგებლის ბრძანება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სალიკვიდაციო ღონისძიებების გატარების შესახებ N 3227 ბრძანება 09/07/2017 09/07/2017
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შპს „ქისთოუნ აგროს“ მიერ წარმოდგენილია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჩხორიაში, სარწყავი (სამელიორაციო) სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის N 3413/01 საქართველოს გარემოს დაცვისა სოფლის მეურნეობის მინისტრი 04/07/2022 04/07/2022 წერილი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 7 აგვისტოს N3704 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 7 აგვისტოს N3704 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე N 475 ბრძანება 02/20/2020 02/20/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში გენდერული თანასწორობის საკითხებზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში გენდერული თანასწორობის საკითხებზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ N 5459 ბრძანება 12/16/2019 12/16/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ბრძანებაში ცვლილებების შეტანა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შექმნის დამტკიცების თაობაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 27 ნოემბრის N207 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N 5651 ბრძანება 12/10/2018 12/13/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
საქართველოში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების აღსაკვეთად ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ საქართველოში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების აღსაკვეთად ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ N 739 ბრძანება 03/13/2020 03/16/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
07/07/2016 ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურისა განვითარების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურისა განვითარების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N 8 .pdf 07/07/2016 07/07/2016 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნარაზენის ტერიტორიაზე სარწყავი (სამელიორაციო) სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება. გაცნობებთ, რომ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შპს „ბი ბის“ მიერ წარმოდგენილია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნარაზენის ტერიტორიაზე სარწყავი (სამელიორაციო) სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება. N 887/01 ბრძანება 02/08/2022 02/08/2022 საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მურნეობის სამინისტრო
„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის რიგგარეშე არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის რიგგარეშე არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით N03/263 განკარგულება 04/05/2019 04/10/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების საჯარო განხილვის ოქმი ქალაქ ზუგდიდის გენერალური გეგმისა და ცენტრალური ნაწილის განაშენიანების გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების საჯარო განხილვის ოქმი N1 სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების საჯარო განხილვის ოქმი 11/09/2020 11/09/2020 სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების საჯარო განხილვის ოქმი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი სოფლის კრებებთან დაკავშირებით სხდომის ოქმი N1 სამუშაო ჯგუფის ოქმი 03/06/2019 03/06/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის სათატბირო ორგანოს-სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის სათატბირო ორგანოს-სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი N1 მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი 11/27/2017 11/28/2017 მერის მრჩეველთა საბჭო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N1 განკარგულება N1 განკარგულება განკარგულება 01/06/2017 01/06/2017
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N1 დადგენილება N1 დადგენილება დადგენილება 01/08/2016 01/08/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N10 განკარგულება N10 განკარგულება განკარგულება 02/03/2017 02/03/2017
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 04 იანვრის N43 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N100 ბრძანება 01/11/2019 01/11/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N11 დადგენილება N11 დადგენილება დადგენილება 04/28/2016 04/28/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N12 განკარგულება N12 განკარგულება განკარგულება 02/15/2017 02/15/2017
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N12 დადგენილება N12 დადგენილება დადგენილება 04/28/2016 04/28/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N13 განკარგულება N13 განკარგულება განკარგულება 02/15/2017 02/15/2017
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N13 დადგენილება N13 დადგენილება დადგენილება 04/28/2016 04/28/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N14 განკარგულება N14 განკარგულება განკარგულება 03/06/2017 03/06/2017
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი დასახლების საერთო კრების ბრძანებაში ცვლილების შეტანა N147 ბრძანება 01/16/2019 01/16/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების კოორდინაციის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ N148 ბრძანება 01/16/2019 01/17/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N15 განკარგულება N15 განკარგულება განკარგულება 03/06/2017 03/06/2017
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N15 დადგენილება N15 დადგენილება დადგენილება 05/06/2016 05/06/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N16 დადგენილება N16 დადგენილება დადგენილება 06/03/2016 06/03/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N16 განკარგულება N16 განკარგულება განკარგულება 03/06/2017 03/06/2017
გამგებლის ბრძანება სათათბირო ორგანო N1627 ბრძანება 05/19/2017 05/29/2017 გამგეობა
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N17 განკარგულება N17 განკარგულება განკარგულება 03/06/2017 03/06/2017
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N17 დადგენილება N17 დადგენილება დადგენილება 06/03/2016 05/14/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N18 განკარგულება N18 განკარგულება განკარგულება 04/07/2017 04/07/2017
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N18 დადგენილება N18 დადგენილება დადგენილება 07/01/2016 07/01/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N19 განკარგულება N19 განკარგულება განკარგულება 04/07/2017 04/07/2017
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N19 დადგენილება N19 დადგენილება დადგენილება 07/08/2016 07/08/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანო- სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანო- სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი N2 ოქმი 02/16/2018 02/27/2018 მერის სათათბირო ორგანო- სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს-სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს-სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ოქმი N2 სათათბირო ორგანოს სხდომის ოქმი 02/16/2018 10/16/2018 მერის სათათბირო ორგანო- სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N2 განკარგულება N2 განკარგულება განკარგულება 01/06/2017 01/06/2017
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N2 დადგენილება N2 დადგენილება დადგენილება 04/28/2016 04/28/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N2 დადგენილება N2 დადგენილება დადგენილება 01/22/2016 01/22/2016 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება ზუგდიდის განაშენიანების გენერალურ გეგმაზე N2-1161 ბრძანება 12/18/2020 12/18/2020 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
შპს ,,კოლხეთი ცემენტი"-ს განაშენიანების დეტალური გეგმა (გდგ) 2021 წლის 01 ნოემბრის ადმინისტრაციული ხელშეკრულება #2 განაშენიანების დეტალური გეგმის შემუშავების თაობაზე მე-3 მუხლის 3.3 პუნქტის 3.3.3. ქვეპუნტქის შესაბამისად განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის/პროექტის განხილვასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში, მის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოაქვეყნოს ინფორმაცია გეგმის კონცეფციის/პროექტის შესახებ (გეგმის კონცეფცია/პროექტთან და მოსაზრებების/შენიშვნების წარდგენის შესაძლებლობის თაობაზე ინფორმაციასთან ერთად). გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია გამოაქვეყნოთ ვებგვერდზე n2-1409 ბრძანება 11/30/2021 11/30/2021 საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მურნეობის სამინისტრო

Pages