ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისიის დებულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 9 დადგენილება 11/24/2017 11/30/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის გონელ ნაჭყებიას ანგარიში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის გონელ ნაჭყებიას ანგარიში 9 ანგარიში 09/17/2016 09/17/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ; 9 დადგენილება 01/23/2018 02/02/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საფინანსო კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 9 კომისიის ოქმი 05/17/2018 05/23/2018 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისია
2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 31 დეკემბრის №100 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 9 დადგენილება 02/19/2019 02/25/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
სკოლამდელი განათლების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის ადმინისტრაციული წარმოება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე; 9 განკარგულება 01/23/2018 02/01/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
იურიდიული კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 9 კომისიის ოქმი 07/01/2019 07/05/2019 საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისია
მუნიციპალური ავტოპარკის გადანაწილებისა და კლასიფიკაციის წესის დამტკიცების შესახებ ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება ზუგდიდის მუნიციპალური ავტოპარკის გადანაწილებისა და კლასიფიკაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიულ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაცული წარმოების დაწყების შესახებ; 9 განკარგულება 02/01/2019 02/08/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საფინანსო კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 9 კომისიის ოქმი 08/02/2019 08/08/2019 საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და სარევიზიო საკითხთა კომისია
ჯანდაცვის კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 9 კომისიის ოქმი 07/31/2018 08/08/2018 საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია
განათლების კომისიის სხდომა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 9 კომისიის ოქმი 09/28/2018 10/05/2018 საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ და გენდერულ საკითხთა კომისია
სოციალური პროგრამების განხორციელების წესში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა სოციალური პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 90 დადგენილება 11/02/2018 11/12/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ა(ა)იპ-ების საკუთრებაში არსებული ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/ და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის ადმინისტრაციული წარმოება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/ და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიულ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 90 განკარგულება 08/14/2018 08/22/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
დასუფთავების გადახდის წესში ცვლილება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღებისა და მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 იანვრის № 8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 91 დადგენილება 11/02/2018 11/12/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საქმისწარმოების ტიპობრივი ინსტრუქციის ადმინისტრაციული წარმოება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში საქმისწარმოების ტიპობრივი ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიულ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 91 განკარგულება 08/14/2018 08/22/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერიის შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახურის დებულებაში ცვლილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; 92 დადგენილება 11/02/2018 11/12/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
დოკუმენტების უნიფიცირებული ფორმების ტაბელის ადმინისტრაციული წარმოება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და სამსახურების დოკუმენტების უნიფიცირებული ფორმების ტაბელი“ ნორმატიულ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 92 განკარგულება 08/14/2018 08/22/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 20 აგვისტოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 93 განკარგულება 08/20/2018 08/29/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
2020 წლის 31 ოქტომბრის წინასაარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებები “ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ” 93 განკარგულება 09/04/2020 09/04/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს2017 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 93 დადგენილება 12/07/2018 12/14/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრისა და ანგარიშსწორების წესი „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის იურიდიული პირების ძირითადი საშუალებების გასხვისებისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემის, ქონების საწყისი საფასურის, ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ქირის საფასურის და ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესის დამტკიცების შესახებ; 94 დადგენილება 12/07/2018 12/14/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 სექტემბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 94 განკარგულება 09/07/2018 09/16/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 95 დადგენილება 12/07/2018 12/14/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის, ნასყიდობის ხელშეკრულების, საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმაში ცვლილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების აუქციონის (ელექტრონული/საჯარო) ფორმით პრივატიზებისას (პირობით/უპირობოდ) აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის, ნასყიდობის ხელშეკრულების, საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის, საჯარო აუქციონში მონაწილის განცხადების, რეგისტრაციის ჟურნალის, ბილეთის ფორმისა და ბილეთის ფასის დამტკიცების შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 20 აგვისტოს №77 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 96 დადგენილება 12/21/2018 12/28/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 ოქტომბრის მორიგი სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 96 განკარგულება 10/05/2018 10/12/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
პარკირების დროებითი სამუშაო ჯგუფის ანგარიშის ცნობად მიღება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკირების მოწესრიგების საკითხის შესწავლის მიზნით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილი დროებითი სამუშაო ჯგუფის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიშის ცნობად მიღების შესახებ 97 განკარგულება 10/05/2018 10/12/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
პარკირების წესი და საფასური ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ 97 დადგენილება 12/21/2018 12/28/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 98 დადგენილება 12/21/2018 12/28/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
პარკირების რეგულირების წესის ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება “ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ” ნორმატიულ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 98 განკარგულება 10/05/2018 10/12/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს2017 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 99 დადგენილება 12/25/2018 12/28/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
“ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უწყებათაშორისი კომისიის შექმნის შესახებ” ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 15 სექტემბრის N2300 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის “ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უწყებათაშორისი კომისიის შექმნის შესახებ” ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 15 სექტემბრის N2300 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. :ბ24.242109210 ბრძანება 04/02/2021 04/02/2021 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ N 1035 ბრძანება 05/21/2020 05/28/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჩხორიაში შპს „ქისთოუნ აგროს“ სამელიორაციო (სარწყავი) სისტემის მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჩხორიაში შპს „ქისთოუნ აგროს“ სამელიორაციო (სარწყავი) სისტემის მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ N 122/ს ბრძანება 06/13/2022 06/13/2022 გარემოს ეროვნული სააგენტო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციის შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციის შესახებ N 1397 ბრძანება 07/06/2020 07/07/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციის მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა გეგმის განსაზღვრისა და რეორგანიზაციის მეორე ეტაპის დაწყების შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციის მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა გეგმის განსაზღვრისა და რეორგანიზაციის მეორე ეტაპის დაწყების შესახებ N 1411 ბრძანება 07/07/2020 07/09/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
გამწვევი კომისიის შექმნის შესახებ გამწვევი კომისიის შექმნის შესახებ N 1695 ბრძანება 08/10/2020 08/10/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების კოორდინაციის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების კოორდინაციის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ N 172 ბრძანება 01/24/2020 01/24/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 7 აგვისტოს N3704 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 7 აგვისტოს N3704 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე N 1782 ბრძანება 08/10/2020 09/07/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მურნეობის მინისტრის ბრძანება სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს N 1844/01 წერილი 03/05/2021 03/05/2021 წერილი
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ N 185 ბრძანება 01/24/2020 01/24/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი გაცნობებთ, რომ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ დაგეგმილია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ანაკლიაში, მდ. ენგურის (ზღვასთან შესართავი) მარცხენა სანაპირო ზონის ნაპირდაცვის სამუშაოების პროექტის განხორციელება. N 2-08/19006 ბრძანება 01/20/2022 01/20/2022 საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მურნეობის სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მურნეობის მინისტრის ბრძანება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალსოფლის ტერიტორიაზე შპს „ვესტ ჯორჯიას“ ასფალტის წარმოებაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ N 2-1302 ბრძანება 09/20/2021 09/20/2021 საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მურნეობის სამინისტრო
ქ. ზუგდიდში, შპს ,,კოლხეთი ცემენტის’’ ცემენტის წარმოებაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ ქ. ზუგდიდში, შპს ,,კოლხეთი ცემენტის’’ ცემენტის წარმოებაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ N 2-1409 ბრძანება 11/11/2021 11/11/2021 საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მურნეობის სამინისტრო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ყულიშკარში, მდ. ყულისწყლის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ყულიშკარში, მდ. ყულისწყლის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ N 2-1673 ბრძანება 01/20/2022 01/20/2022 საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მურნეობის მინისტრის ბრძანება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალსოფელში შპს „მშენებელი 2020“-ის სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავებაზე (ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამხარისხებელი საწარმო) სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ N 2-232 ბრძანება 03/05/2021 03/05/2021 საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მურნეობის სამინისტრო
ქ. ზუგდიდში, შპს ,,კოლხეთი ცემენტის“ ცემენტის წარმოებაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს N 2-400 ბრძანება 05/04/2021 05/17/2021 საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მურნეობის სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო თქვენი 2022 წლის 3 მაისის №24-2422123125 (№1346; 03.05.2022) წერილის პასუხად N 21/1575 წერილი 05/11/2022 05/11/2022 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური წერილი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კოლხეთის უბანში, სარეზერვო კომერციული ზონის (შზ-5) №12-ე ტერიტორიის განვითარების განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფცია N 21/1575 გარემოს ეროვნული სააგენტო 05/11/2022 05/11/2022 გარემოს ეროვნული სააგენტო
განცხადება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დროის ცვლილების შესახებ - შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის ახალი არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელის) მშენებლობისა და განცხადება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დროის ცვლილების შესახებ - შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის ახალი არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელის) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი N 21/1814 წერილი 06/18/2022 06/22/2022 გარემოს ეროვნული სააგენტო
სსიპ გარემოს დაცვისა და სოფლიე მეურნეობის სამინისტრო მიმდინარე წლის 18 მაისს სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში ფ/პ ეკატერინე მიქიაშვილის მიერ წარმოდგენილია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჩხორიაში სარწყავი (სამელიორაციო) სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება. https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/105 N 21/1937 სსიპ გარემოს დაცვისა და სოფლიე მეურნეობის სამინისტრო 05/23/2022 05/25/2022 სსიპ გარემოს დაცვისა და სოფლიე მეურნეობის სამინისტრო

Pages