ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

დიდინეძის კახათი

დიდი ნეძის კახათი 

სოფელი დიდი ნეძის კახათი მდებარეობს ოდიშის დაბლობზე, მდინარეების ჩხოუშიისა და ჯუმის მარცხენა ნაპირზე. ზღვის დონიდან 15 მ. სიმაღლეზე. ქ. ზუგდიდიდან 20 კმ.-ს დაშორებით. ესაზღვრება დარჩელი, ოქტომბერი და საკუთრივ დიდი ნეძი.

სოფლის სახელწოდების არქაული ფორმებია - დიდნეძკახათი, დიდნეძურკახათი.

2014 წელს სოფელ დიდნეძს დიდი ნეძის კახათი ცალკე ადმინისტრაციულ ერთეულად გამოეყო.

 

 

მერის წარმომადგენლის უფლებამოსილება განისაზღვრება მერიის დებულებით

  • ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების ფარგლებში საქონლის ადგილწარმოშობის, აგრეთვე პირის კონკრეტულ მისამართზე ფაქტობრივი ცხოვრების ფაქტის დადასტურების შესახებ ცნობების ფორმას ამტკიცებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი. ცნობა გაიცემა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სახელით.
  •  ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი პირი ვალდებულია, აწარმოოს გაცემული ცნობების რეესტრი და შეინახოს გაცემული ცნობების ასლები.

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ლევან გვილავა

მობ: 591-447-612