ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
მუნიციპალიტეტისთვის დაქვემდებარებული იურიდიული პირები
საჯარო ინფორმაცია

მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია...

ა(ა)ი.პ „სპორტულ დაწესებულებათა მართვის ცენტრი“

დირექტორი  გოჩა ჩიქოვანი

ტელ:591 81 00 01

  ,,  ცენტრი” –  ფუნქცია-მოვალეობა :

 • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება და სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩაბმა.
 • სპორტის შემდგომი პოპულარიზაცია - ხელშეწყობა.
 • მასობრივი სპორტისა და სპორტის ეროვნული სახეობების პოპულარიზაცია.
 • სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებისათვის პირობების შექმნა, სპორტული ობიექტებით და საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა.
 • მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.
 • მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება.
 • სპორტული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შემდგომი განვითარება თანამედროვე სტანდარტების დონეზე.
 • სპორტულ ფედერაციებთან, კლუბებთან და ორგანიზაციებთან მჭიდრო კონტაქტის დამყარება.
 • ნაკრები გუნდების ეპიკირებაზე ზრუნვა.
 • ქვეყნისა და საერთაშორისო მაშტაბის ღონისძიებებისათვის მუნიციპალიტეტის გუნდების მომზადება.
 • სპორტული სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება და ჩატარება.
 • სპორტსმენთა ტრანსპორტით მომსახურება.
 • წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთვნელთა მორალური და მატერიალური წახალისებისათვის ზრუნვა.
 • ვეტერან სპორტსმენთა მიღწევების პოპულარიზაცია.
 • მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდების დასაკომპლექტებლად მუნიციპალიტეტის შინასაკოლექტივო სპორტული ღონისძიებების ჩატარება.
 • ნაკრები გუნდების სასწავლო საწრთვნო შეკრებების მომზადება და ჩატარება.
 • საქართველოს კანონმდებლობითა და წესდებით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილების განხორციელება.

 

გააზიარე