Hot line : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია...

პეტიცია

Petition author: TEST
Signatures:
შექმნის თარიღი: 24 October, 2022
დასრულების თარიღი: 23 December, 2022 (დარჩა 45 დღე)

პეტიცია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირში ვეკუას ქუჩაზე წყლის გაყვანის, წყალარინების ქსელის გაყვანისა, გზის საფარის მოასფალტება და სანიაღვრე არხის მოწყობის შესახებ.

Signatures :
Full name Signature date
Share page