Hot line : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

ზუდიდის მუნიციპალიტეტის ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საკალანდიოს უბანში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა

Publish date: 9 August, 2021
End date: 30 August, 2021
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი09.08.2021 13:33
წინადადებების მიღება იწყება25.08.2021 00:00
წინადადებების მიღება მთავრდება30.08.2021 16:00
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება994`228.00 GEL
Share page