Hot line : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო მოედნების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა

Publish date: 28 March, 2019
End date: 10 April, 2019
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება160`000.00 GEL
See link
Share page