ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახური

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახური არის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მოქმედი კანონმდებლობითა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულებით მინიჭებული ფუნქციების განხორციელებას.

  • სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, მერიის დებულების, ამ დებულებისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

სამსახურის დებულება

ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის I რანგის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი 

 

 

 

 

II რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

 

სამსახურის უფროსის მოადგილე - იაგო ქირია 

ტელ: - 591 44-75-78

 

 

გააზიარე