ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

სპორტის განყოფილება

განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

  • სპორტის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებას;
  • სპორტის მუნიციპალურ პროგრამათა განხორციელების კოორდინაციას;
  • მუნიციპალური სტადიონების, სპორტული მოედნების, საცურაო აუზების, სპორტული კომპლექსების კოორდინაციას;
  • მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობას;
  • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობის კოორდინაციასა და კონტროლს  კომპეტენციის ფარგლებში.
  • მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

სპორტის განყოფილების II რანგის -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 

 

გრიგოლ ჯღამაია 

მობ: 591 44-53-68

 

უფროსი სპეციალისტები:

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ეკატერინე გახოკიძე - 591 50-14-18

III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  - ლევან დარასელია - 591 50-14-12

 

გააზიარე