ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

სოციალური დაცვის განყოფილება

სოციალური დაცვის განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

  • სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებას;
  •  თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე სოციალური დაცვისა და დემოგრაფიის ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებისთვის ხელშეწყობას;
  • ბავშვების, ხანდაზმულების, მრავალშვილიანი და სხვა ოჯახების სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ფინანსურ მხარდაჭერას; 
  • შშმ პირთა სოციალური დაცვისა და რეაბილიტაციის ხელშეწყობას:
  • გარდაცვლილ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა და დევნილთა ოჯახების ფინანსურ მხარდაჭერას;
  • უსახლკაროთა რეგისტრაციისა და შესაძლებლობის ფარგლებში თავშესაფრით უზრუნველყოფის ორგანიზებას;
  •  სოციალური დაცვის მუნიციპალურ დაწესებულებებთან თანამშრომლობას;
  •  გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობას, ოჯახში ძალადობის პრევენციას, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების საკითხებთან დაკავშირებით პროგრამებისა და დოკუმენტაციის მომზადებას;
  •  ორგანიზაციულ, საინფორმაციო და სხვა სახის დახმარებას, დისკრიმინაციის თავიდან აცილებისა და ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მიზნით;
  • მოქმედი კანონმდებლობით და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

 

სოციალური დაცვის განყოფილების  II რანგის -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

გოგი რევია 

მობ: 595 32-24-02 

 

უფროსი სპეციალისტები:

 III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - თამარ ზარქუა - 595 22-28-55

 III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ნათია ქუჩულორია - 595 22-98-42 

 III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - სოფიო ჭითანავა - 595 22-14-75 

 III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - თამარ ჩიქავა - 591 44-75-79 

 III რანგის Iკ ატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ნონა კვარაცხელია -595 09-68-03

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ნატალია პაჭკორია  - 595 22-28-52 

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მედეა ქავთარაძე -599 14-44-04
 

III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ნატალია პაჭკორია- 595 22-28-52

III რანგის III  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ვახტანგ ვაჩიბერაძე- 599 15-00-43

 

 

 

 

გააზიარე