ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

შრომის ანაზღაურება

  • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი 46, 924.0  ათასი ლარია.

  •  მერიაში დასაქმებული თანამშრომლების  შრომის ანაზღაურება 4,823.0 ათასს ლარს შეადგენს. 

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე ასევე (ჯამურად) კვარტალური მონაცემები  (გადმოიწერე დოკ.)

გააზიარე