ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

შრომის ანაზღაურება

  • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი - 49,854.7 ათასი ლარი.

  • საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება - 891.6 ათასი ლარი, მათ შორის საჯარო მოხელეებზე გაცემული სახელფასო დანამატი - 17.3 ათასი ლარი

  • საკრებულოს აპარატის შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება - 61.0 ათასი ლარი.