ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

შესყიდვების სამსახური

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების სამსახური (ტექსტში შემდგომ – სამსახური)  არის  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს სტრუქტურული ერთეულების მიერ, დადგენილი ფორმით, წარმოდგენილი წლიური მოთხოვნების საფუძველზე, საქონლის, მომსახურებისა და სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებას, სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით.

 •  სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, მერიის დებულების, ამ დებულებისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების    შესაბამისად.

სამსახურის დებულება

შესყიდვების სამსახურის  I რანგის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

 
 
გიგა ფარულავა
მობ: 591447533
ელ.ფოსტა: parulava.giga@gmail.com
 
განათლება:
 
 • საქართველოს უნივერსიტეტი
 • პროფესია- სამართალმცოდნე, იურიდიული
 • ხარისხი - მაგისტრი
 •  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • სამართალმცოდნე, იურიდიული
 • ბაკალავრი
სამუშაო გამოცდილება:
 
 • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა შესყიდვების სამსახურის უფროსი
 • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მთავარი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში
 
ენები:
 • ქართული  მშბლიური
 • ინგლისური -კარგი  
 • რუსული - კარგი
 
კომპიუტერული პროგრამები:
 • Microsoft Office Word
 • Microsoft Office Excel
 • Microsoft Office PowerPoint
 

II რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

სამსახურის უფროსის მოადგილე - კობა ჭეჟია - 591 44-75-88

 
გააზიარე