ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

 
  • მერიის   ვებგვერდის ადმინისტრირებას;

  • მერიის ურთიერთობას საკრებულოსთან, სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან, დაწესებულებებთან,  საწარმოებთან,  საზოგადოებრივ  და  არასამთავრობო  ორგანიზაციებთან, მოქალაქეებთან;

  • მერიის თვითმმართველობის თანამდებობის პირების პრესკონფერენციების ჩატარების ორგანიზებას, მერიის საქმიანობის შესახებ ყოველთვიური პრესდაიჯესტის მომზადებასა და გამოქვეყნებას, მათ ურთიერთობას  მასობრივ  საინფორმაციო საშუალებებთან;

  •  მუნიციპალიტეტის  საინფორმაციო-საკომუნიკაციო  სისტემის ფუნქციონირებას;

  • მერიის სამსახურებისათვის საჭირო ინფორმაციის მოძიებასა  და  სელექციას,  მერიის სამსახურებისაგან   და მერიის წარმომადგენლებისაგან   საჭირო ინფორმაციის  გამოთხოვას;

  • მერიის საქმიანობის საინფორმაციო, ანალიტიკური, საცნობარო და ტექნოლოგიურ-პროგრამულ უზრუნველყოფას; ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის მინიჭებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით   აუცილებლობის შემთხვევაში   გამოკითხვის   ორგანიზებას;

  •  მერიის სამსახურების მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში    თანამონაწილეობას;

  •  ჟურნალისტების დასწრებას მერიის სხდომებზე, მათთვის სათანადო სამუშაო პირობების შექმნას, მათ ინფორმირებას,  საზოგადოებასთან  ქმედებითი  ურთიერთობების ჩამოყალიბებას;

  • მოქმედი კანონმდებლობით და  ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის  სამართლებრივი  აქტებით  განსაზღვრული  სხვა  ფუნქციების განხორციელებას.

 

               საზოგადოებასთან ურთიერთობის  განყოფილების II რანგის -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი 

 

მაგდალინა თოდუა

 მობ: 591 44 75 46

ელ: ფოსტა magdalina1todua@yahoo.com 

           

უფროსი სპეციალისტები:       

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - როლეტა (ლორა) ქობალია - მობ: 591 44 75 66 

III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - თამუნა თირქია - მობ: 595 09 71 70

III  რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ლანა ხუბუა     -   მობ: 591 44 75 99

III  რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ეკა ჯოლოგუა  -  მობ: 595 22-91-28    

III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - სალომე გოგუა -  მობ: 591 50 14 16  

III რანგის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - თამარ აბსანძე -მობ: 591 44-54-12       
 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული:

  • კონსულტანტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში მერიასა და  მედიას შორის  - მედეა ლორჩოშვილი -  599 85 02 97     
გააზიარე