ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური არის მერიის სტრუქტურული ერთეული

 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახური  არის  მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოს კომპეტენციას მიკუთვნებული საფინანსო-საბიუჯეტო სფეროს მართვის მიზნით შექმნილი მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს პრიორიტეტის დოკუმენტის შემუშავებას, მუნიციპალური პროგრამების ფინანსურ გაანგარიშებას, წარმოდგენილი მასალების განხილვასა და ანალიზის საფუძველზე  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, ბიუჯეტის შესრულებას,  შესრულების ანგარიშის შედგენას.

 • სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, მერიის დებულების, ამ დებულებისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების    შესაბამისად.

სამსახურის დებულება

I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 

ზვიად ღურწკაია

მობ:  595 22 28 02

Email:  zviadgurwkaia@gmail.com

 სამუშაო გამოცდილება

 • 1994 - 2001 წწ. ზუგდიდის წითელი ჯვრის საზოგადოების აქტივისტი, ზუგდიდის ახალგაზრდული წითელი ჯვრის საზოგადოების თავმჯდომარე.

 • 2001 – 2005 წწ. ზუგდიდის რაიონის საფინანსო განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი, ზუგდიდის რაიონის საფინანსო განყოფილების მთ. სპეციალისტი.

 • 2005 – 2006 წწ. ზუგდიდის რაიონის გამგეობის ცენტრალიზებული ბუღალტერიის სამსახურის უფროსი.

 • 2006 – 2007 წწ.ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ცენტრალიზებული ბუღალტერიის სამსახურის უფროსი.

 • 2007 – 2008 წწ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის მთ. სპეციალისტი.

 • 2008 – 2009 წწ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის მატერიალურ ფასეულობათა აღრიცხვის განყოფილების უფროსი.

 • 2009 _ 2013 წწ. ა.ა.ი.პ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მართვის ცენტრის დირექტორი.

 • 2013 _ 2014 წწ. ა.ა.ი.პ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მართვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე.

 • 2014   - 2017 წწ ა.ა.ი.პ. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მართვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე.

 • 2017  -  2018 წწ     ქ. ზუგდიდში  წყალმომარაგების სისტემის სამშენებლო სამუშაოების.

 • შემსრულებელ კომპანია  ,, AS INSAAT-N’’ -ის     ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების.

 • გარემოს დაცვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში  მრჩეველი,   ბაზის    უფროსი.

 • 2018 წლის 6 თებერვლიდან დღემდე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი .

  განათლება:

 • 1994-1999 წწ.    უმაღლესი ეკონომიკური განათლებით. ბიზნესისა და მარკეტინგის სპეციალობით. 

ენები:

ქართული - მშობლიური

რუსული - სალაპარაკო

ინგლისური - სალაპარაკო

 

II რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე  - მურთაზ ბოკუჩავა

ტელ: 599-85-25-26

 

 

 

II რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

ნანი მიქენაია

595 22-21-12

 

 

 

გააზიარე