ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

სამივლინებო ხარჯები

  • საკრებულოს მიერ 2018 წელს ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯები - 7.3 ათასი ლარი, მათ შორის ქვეყნის შიგნით - 4.2 ათასი ლარი და ქვეყნის გარეთ - 3.1 ათასი ლარი.