ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

საკრებულოს სხდომა 2018 წლის 2 თებერვალი

9 თებერვალი, 2018

 

2 თებერვალს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომას 49 წევრიდან 43 დეპუტატი ესწრებოდა.

ფოტოები იხილეთ Facebook-ზე

 

სხდომაზე მიღებული დოკუმენტები:

 • განკარგულება #16 - საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი
 • განკარგულება #17 - დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების ადმინისტრაციული წარმოება 
 • განკარგულება #18 - ზონალური შეთანხმების მოსაკრებლის ადმინისტრაციული წარმოება 
 • განკარგულება #19 - I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა სახეობების განსაზღვრის ადმინისტრაციული წარმოება 
 • განკარგულება #20 - ჯანდაცვის კომისიის წევრებში ცვლილება
 • დადგენილება #14 - სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების შეფასების სისტემის დამტკიცება
 • დადგენილება #15 - სკოლამდელი აღზრდის პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცება
 • დადგენილება #16 - სკოლამდელი აღზრდის დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცება
 • დადგენილება #17 - სკოლამდელი განათლების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცება
 • დადგენილება #18 - სკოლამდელი განათლების პერსონალისთვის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცება
 • დადგენილება #19 - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცება
 • დადგენილება #20 - გარე რეკლამის სანებართვო მოწმობის ფორმის დამტკიცება
 • დადგენილება #21 - მშენებლობის სანებართვო მოწმობის ფორმის დამტკიცება
 • დადგენილება #22 - ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე მსხვილფეხა ან/და წვრილფეხა პირუტყვის ყოფნის წესის დამტკიცება
 • დადგენილება #23 - დასუფთავების მოსაკრებლის გადასახადის წესში ცვლილება

დოკუმენტები:

გააზიარე