ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

საკრებულოს წევრების კვარტალური ანგარიშები

2018 წელი (აპრილი-მაისი-ივნისი)

გააზიარე