ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

საქმისწარმოების განყოფილება

საქმისწარმოების განყოფილება  ადმინისტრაციული სამსახურის სტრუქტურაში შედის დადგენილი წესით განყოფილება უზრუნველყოფს: 

 • შემოსული და ადგილზე შექმნილი დოკუმენტების აღრიცხვას, შემოსული კორესპონდენციის რეგისტრაციასა და ინდექსაციას;
 •  დოკუმენტების გადაცემას შემსრულებლისათვის, დავალებების სათანადოდ გაფორმებას;
 •  დოკუმენტების შესრულების კონტროლს და შესრულების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის მომზადებას;
 • გასული დოკუმენტების გაგზავნას;
 • საქმეთა მომზადებას არქივისათვის ჩასაბარებლად;
 • საქმეთა ნომენკლატურის შედგენას; ადმინისტრაციული წარმოების წესების და პროცედურების დაცვას;
 • საქმისწარმოებაში ბეჭდების, შტამპების, ბლანკების სათანადო გამოყენებას;
 •  თვითმართველობის მოხელეთათვის საქმისწარმოების წესის გაცნობას და კონტროლს მათ დაცვაზე;
 • მოქალაქეთა მისაღების მეშვეობით, „ერთი ფანჯრის“ პრინციპის დაცვით მოქალაქეთა საინფორმაციო მომსახურებას;
 • მოქალაქეთა მიღების ორგანიზებას;
 • მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.
 

 

საქმის წარმოების განყოფილების  II რანგის -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი 

კესარია მოსიძე - მობ: 591 50-14-03

 

 

 

უფროსი სპეციალისტები: 

 
 • III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ლალი ჯიჭონაია -  591 44-53-14
 • III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - სალომე გულედანი - 591 44-53-25
 • III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ნონა ნინუა - 591 44-53-14
 • III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მზია ყალიჩავა - 591 44-53-82
 • III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - თამარ ტიბუა - 595 22-70-41
 • III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ლია სიჭინავა - 591 44-53-23 
 • III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ქეთევან ქაშაკაშვილი - 598 91-91-73

 

 • III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ნანა ჩახაია  - 595 22 18 77
 • III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ლელა კუჭავა -  595 22 77 40 
 • III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ეკატერინე ქანთარია   - 591 9-56-07-99
 • III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ელისო არახამია - 591 44-53-13
 • III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მონიკა კვარაცხელია - მობ: 591 50 14 39
 • III რანგის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ნინო კიფაია - 595 22 77 45
 • III რანგის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქეთევან ჯოლოხავა  - 591 44-53-23

 

                                                                                                                               

გააზიარე