ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკა

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია კვარტალში ერთხელ გამოაქვეყნებს საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკას.

I კვარტლის  (იანვარ-აპრილის ) მონაცემებით  სულ შემოსულია 52 განაცხადი საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაზე. 

2018 წლის საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკა (იხ. აქ )

გააზიარე