ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

საწვავის მოხმარების ხარჯები

  • საკრებულოს მიერ 2018 წელს საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები - 89,3 ათასი ლარი.