ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

კულტურის განყოფილება

კულტურის განყოფილება განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

  •  კულტურის მუნიციპალურ პროგრამათა განხორციელების კოორდინაციას;
  • მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.
  • მატერიალური და არამატერიალური (ეთნოგრაფიული მასალები, ზეპირსიტყვიერების ნიმუშები) კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურის უძრავი და მოძრავი ძეგლების, ნებისმიერი მასალითა და საშუალებით ყოველ ისტორიულ ეპოქაში შექმნილი კულტურული და შემოქმედებითი ნიმუშების, ფოლკლორის, ისტორიულ, არქეოლოგიურ, ეთნოლოგიურ, მემორიალურ, რელიგიურ ესთეტიკურ, მხატვრულ, მეცნიერულ, ტექნიკურ, თუ სხვა ღირებულებათა აღრიცხვას, დაცვას, შენარჩუნებასა და პოპულარიზაციას.
  •  მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.
 
კულტურის განყოფილების II რანგის -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი 

ხათუნა დარასელია

მობ: 591 44-53-37

 

უფროსი სპეციალისტები:

III რანგი I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -  მაია ნაყოფია - 591 44-53-36

III რანგი I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  - მანანა ჩაკაბერია - 568 53-41-41 

III რანგი II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ნათია მოსია - 591 68-23-23

 

 

გააზიარე