ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური ერთ-ერთი სტრუქტურული ერთეულია.

სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური  არის  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ინფრასტრუქტურული პროგრამების შემუშავებასა და შესრულების მონიტორინგს.

 • სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, მერიის დებულების, ამ დებულებისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების    შესაბამისად.
 • სამსახურს აქვს  ბეჭედი და ბლანკი საკუთარი სახელწოდებით და სხვა საჭირო რეკვიზიტებით.

 

 

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის  სამსახურის I რანგის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი 

                                          

რუსლან კილასონია 

მობ: -  595 22 03 33

 ელ: ფოსტა  rukilasonia@mail.ru

განათლება  - უმაღლესი

 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი.
 • სპეციალობა - ეკონომისტი, ფინანსები 

სამუშაო გამოცდილება: 

 • ზუგდიდის ფაიფურის ქარხანა:
  • 1975-1976 - ეკონომისტი;
  • 1976-1977 - უფროსი ეკონომისტი;
  • 1977-1980 - საგეგმო ეკონომიკური სამსახურის უფროსი;
  • 1980-1982 - მთავარი ეკონომისტი;
  • 1982-1993 - დირექტორის მოადგილე ეკონომიკა,კომერციის დარგში.
 • 1993-1996 - სააქციო საზოგადოება „ზუგდიდის ფაიფური“ - დირექტორი ეკონომიკა,კომერციის დარგში.
 • 1996-1999 - აუდიტორული ფირმა „ზუგდიდ აუდიტი“ - გენერალური დირექტორი.
 • 1999-2002 - სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარის ეკონომისტთა,ბუღალტერთა და აუდიტორთა ასოციაცია - ასოციაციის თავმჯდომარე.
 • 2002-2005 - საქრთველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია(ბაფ) - სამეგრელოს რეგიონალური ფილიალის დირექტორსი.
 • 2005-2006 - ზუგდიდის რაიონის გამგეობა - გამგებლის მოადგილე.
 • 2006-2007 - ზუგდიდის გამგეობა - გამგებლის პირველი მოადგილე.
 • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა:
 •     2007-2010 - გამგებლის პირველი მოადგილე;
 •     2010-2013 - გამგებლის  მოადგილე;
 •     2013-2014 წლის ივნისამდე - მუნიციპალური განვითარების პროგრამების მართვის სამსახურის უფროსი;
 •     2014 წლის ივნისიდან 2016 წლის 31 დეკემბრამდე  - ეკონომიკური დაგეგმვისა და პროგრამების მართვის სამსახურის უფროსი.
 •     2017 წლის 1 იანვრიდან დღემდე - ეკონომიკური პროგრამებისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი.
 • კომპიუტერული პროგრამა:   Microsoft office  word, Exell, Internet Explorel

 

II რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე - მამუკა ლოგუა

ტელ: 591 44-53-63 

 

II რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე - ირაკლი ფიფია

მობ: 591 44-53-69

 

 

 

 

 

გააზიარე