ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

განათლების, კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სამსახური

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების, კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სამსახური  არის მერიის სტრუქტურული ერთეული

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური (ტექსტში შემდგომ – სამსახური)  არის  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს   განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, გენდერული თანასწორობის,  ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის  მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას.

 •  სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, მერიის დებულების, ამ დებულებისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების    შესაბამისად.

სამსახურის დებულება

 

 განათლების, კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სამსახური I რანგის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი - კობა ჯიქია

ტელ: 591 44-53-00

Emeil: koba.vato.jiqia@gmail.com

განათლება:

 • 1987 – 1993 წ.წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოფლის მეურნეობის ფაკულტეტი, სპეციალობა ეკონომისტი.

სამუშაო გამოცდილება

 • 1997 – 2000 წ.წ. - ს.ს. ,,საფოსტო ბანკი-ს“ ზუგდიდის ფილიალის საკრედიტო განყოფილების უფროსი.
 • 2000 -2003 წ.წ. - ს.ს. ,,საფოსტო ბანკი-ს“ ზუგდიდის ფილიალის მმართველი.
 • 2005 – 22011 წ.წ. - ს.ს. ,,ბანკი რესპუბლიკა სოსიეტე ჟენერალი-ს“ ზუგდიდის ფილიალის მმართველი.
 • 2012  – 2014 წ.წ. - ს.ს. ,,ბანკი კონსტანტა“, ზუგდიდის ფილიალის მმართველი.
 • 2014  – 2017 წ.წ - ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე.
 • 2017 წ. - დღემდე - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის განთლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი.

ოჯახური მდგომარეობა:

 • ყავს მეუღლე და ერთი შვილი
 • უცხო ენები: რუსული, ინგლისური
 • კომპიუტერის ფლობა: MS office, MS Windows, Ms Outlook, Internet /E-mail.

 

II რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

სამსახურის უფროსის მოადგილე - მაია ჩიტაია

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: 591 44 75 77

e-mail: maia197508@gmail.com

 

II რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე 

ზამირა ღადუა

ტელ: 599 53-53-39

გააზიარე