ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

განათლების განყოფილება

 განყოფილება შედის განათლების, კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სამსახურის დაქვემდებარებაში.

განათლების განყოფილება  დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

 

  •  განათლების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებას;
  • განათლების მუნიციპალურ პროგრამათა განხორციელების კოორდინაციასა და მონიტორინგს;
  • სააღმზრდელო დაწესებულებების კოორდინაციას  და მონიტორინგს;
  • სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებების ავტორიზაციას;
  •  სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა რეესტრის წარმოებას;
  • მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

 

განათლების განყოფილების  II  რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

ბესიკ არახამია - 591 44-53-42 
 

უფროსი სპეციალისტები:

III რანგი I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ზაზა გაბისონია  -  595 09 71 58

III რანგი I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - გიგლა სულამანიძე - 591 44-53-35

III რანგი II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ბელა ხუბუა  -  591 44 75 93 

 

 

გააზიარე