ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
მშენებლობის სანებართვო მოწმობის ფორმა მშენებლობის სანებართვო მოწმობის ფორმის, მშენებლობის სანებართვო მოწმობის გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, მშენებლობის სანებართვო მოწმობის აღრიცხვის ჟურნალის, დაბრუნებული (გაფუჭებული, უვარგისი) მოწმობების აღრიცხვის ჟურნალის, გამოსაყენებლად უვარგისი მშენებლობის სანებართვო მოწმობების ჩამოწერის აქტის ფორმის დამტკიცების შესახებ; 21 დადგენილება 02/02/2018 02/09/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს კლომისიის თავმჯდომარის მერაბ ხვიჩიას ანგარიში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კლომისიის თავმჯდომარის მერაბ ხვიჩიას ანგარიში 21 ანგარიში 09/17/2016 09/17/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების მართვის სამსახურის დებულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ; 21 დადგენილება 12/21/2017 12/28/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 15 თებერვლის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 21 განკარგულება 02/15/2018 02/25/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემრის სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 21 განკარგულება 11/24/2017 11/30/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერის ბრძანება არჩევნების პერიოდში საქართველოს საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოსამსახურეთა სახელმძღვანელო წესის დამტკიცების თაობაზე 2116 ბრძანება 09/02/2020 09/02/2020 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
ბიუჯეტებში არსებული რესურსების განკარგვა გაუქმებული ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტებში არსებული რესურსების განკარგვაზე უფლებამოსილების შესახებ 22 განკარგულება 11/24/2017 11/30/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 22 განკარგულება 03/01/2019 03/08/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის რიგგარეშე სხდომის ოქმი 22 საკრებულოს სხდომის ოქმი 12/21/2018 12/28/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე მსხვილფეხა ან/და წვრილფეხა პირუტყვის ყოფნის წესი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე მსხვილფეხა ან/და წვრილფეხა პირუტყვის ყოფნის წესის დამტკიცების შესახებ; 22 დადგენილება 02/02/2018 02/09/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს წევრის ტრისტან პაჭკორიას ანგარიში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ტრისტან პაჭკორიას ანგარიში 22 ანგარიში 09/17/2016 09/17/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერიის შესყიდვების სამსახურის დებულება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ; 22 დადგენილება 12/21/2017 12/28/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 იანვრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 22 განკარგულება 01/22/2019 01/28/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
სატელეფონო მომსახურებისა და საწვავის ხარჯვის ლიმიტებში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა სატელეფონო მომსახურების ლიმიტისა და საწვავის ხარჯვის ლიმიტის დაწესების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის პირველი დეკემბრის N31 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 22 განკარგულება 02/15/2018 02/25/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 22.01.2016 წლის სხდომის ოქმი 22.01.2016 წლის სხდომის ოქმი ოქმი 01/22/2016 01/22/2016
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 1 დეკემბრის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 23 განკარგულება 12/01/2017 12/07/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის წესში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღებისა და მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 იანვრის N8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 23 დადგენილება 02/02/2018 02/09/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს წევრის ზაზა პროკოპენკოს ანგარიში ზუგდიდის მუნიცპალიტეტის საკრებულოს წევრის ზაზა პროკოპენკოს ანგარიში 23 ანგარიში 09/17/2016 09/17/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 მარტის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ 23 განკარგულება 03/12/2019 03/20/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 23 დადგენილება 12/21/2017 12/28/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის რიგგარეშე სხდომის ოქმი 23 საკრებულოს სხდომის ოქმი 12/25/2018 12/28/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ქ. ზუგდიდში ჯორჯიაშვილის ქუჩისთვის ვახტანგ კვარაცხელიას სახელის გადარქმევა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩის სახელდების შესახებ; 23 განკარგულება 02/15/2018 02/25/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს2017 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 24 დადგენილება 02/15/2018 02/25/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
2018 წლის ბიუჯეტის ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 24 განკარგულება 12/01/2017 12/07/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს წევრის რევაზ თორდიას ანგარიში ზუგდიდის მუნიცპალიტეტის საკრებულოს წევრის რევაზ თორდიას ანგარიში 24 ანგარიში 09/17/2016 09/17/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
უძრავი ქონების იჯარის ფორმით გაცემის თანხმობა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების იჯარის ფორმით გაცემის შესახებ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე; 24 განკარგულება 03/12/2019 03/20/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 24 დადგენილება 12/21/2017 12/28/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს სხდომის ოქმი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 31 დეკემბრის რიგგარეშე სხდომის ოქმი 24 საკრებულოს სხდომის ოქმი 12/31/2018 01/04/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
სოფ. კიროვში თავისუფლების ქუჩისთვის ივანე გახარიას სახელის გადარქმევა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩის სახელდების შესახებ; 24 განკარგულება 02/15/2018 02/25/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცება დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ; 25 დადგენილება 02/15/2018 02/25/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს წევრების ხარჯების ანაზღაურების წესის ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 25 განკარგულება 12/01/2017 12/07/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს წევრის ვახტან სურმავას ანგარიში ზუგდიდის მუნიცპალიტეტის საკრებულოს წევრის ვახტან სურმავას ანგარიში 25 ანგარიში 09/17/2016 09/17/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის „ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრისათვის” მოძრავი ქონების უვადოდ გადაცემა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის „ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრისათვის” გადაცემის თაობაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ; 25 განკარგულება 03/12/2019 03/20/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
დასახლების საერთო კრების მოწვევის განრიგი დასახლების საერთო კრების მოწვევის განრიგი 2018 წელი 25 დადგენილება 11/07/2018 11/07/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
საკრებულოს აპარატის დებულებაში ცვლილება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 25 დადგენილება 12/21/2017 12/28/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ოქმის ფორმის, აღრიცხვის ჟურნალის, ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმის ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 431 და 432 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალის და გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის ფორმების დამტკიცების თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე; 25 განკარგულება 02/15/2018 02/25/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების (დროშა და გერბი) დადგენის მიზნით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ; 26 განკარგულება 02/15/2018 02/25/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ზონალური შეთანხმების მოსაკრებლის ინსტრუქცია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის მოსაკრებლის განაკვეთების განსაზღვრისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ; 26 დადგენილება 02/15/2018 02/25/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე; 26 განკარგულება 12/01/2017 12/07/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს წევრის გრიგოლ სხულუხიას ანგარიში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის გრიგოლ სხულუხიას ანგარიში 26 ანგარიში 09/17/2016 09/17/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახურის უფროსის ანგარიშის შეფასება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახურის უფროსის ანგარიშის შეფასების შესახებ 26 განკარგულება 03/12/2019 03/20/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
ცვლილება საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხაში ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე” ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 26 დადგენილება 12/21/2017 12/28/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს წევრის რევაზ ფიფიას ანგარიში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის რევაზ ფიფიას ანგარიში 26 ანგარიში 09/17/2016 09/17/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს წევრის კახა ქირიას ანგარიში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის კახა ქირიას ანგარიში 26 ანგარიში 09/17/2016 09/17/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა სახეობების განსაზღვრა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ ზონების, პირობებისა და I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა სახეობების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა განთავსება/მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვით და მშენებლობის ნებართვის გარეშე; 27 დადგენილება 02/15/2018 02/25/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის დებულების ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 27 განკარგულება 12/01/2017 12/07/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების ინსტრუქცია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების საკითხის განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ; 27 განკარგულება 02/15/2018 02/25/2018 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
მერიის შესყიდვების სამსახურის უფროსის ანგარიშის შეფასება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების სამსახურის უფროსის ანგარიშის შეფასების შესახებ 27 განკარგულება 03/12/2019 03/20/2019 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
N57 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადება „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასებისა და ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 6 ოქტომბრის N57 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 27 დადგენილება 12/21/2017 12/28/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო
საკრებულოს წევრის ლაშა ქობალიას ანგარიში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ლაშა ქობალიას ანგარიში 27 ანგარიში 09/17/2016 09/17/2017 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტეის საკრებულო

Pages