ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

ცელიაკია და ფენილკეტონურია მქონე პირების სპეციალიზირებული საკვების თანხით უზრუნველყოფა

იშვიათი  დაავადებების (ცელიაკია და ფენილკეტონურია) მქონე პირების სპეციალიზირებული  საკვების თანხით უზრუნველყოფა:

  • ცელიაკია-ყოველთვიურად 250.00 (ორას ორმოცდაათი ) ლარი.
  • ფენილკეტონურია - ყოველთვიურად 500.00 (ხუთასი) ლარი.

 

ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობისთვის ბენეფიციარი, თვითონ/ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრი პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების მისაღებად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოადგენს:

  • სპეციალიზირებული საკვების თანხის დაფინანსების შემთხვევაში - დამატებით:
  • მშობლის საბანკო ანგარიშის ნომერი;
  • ჩარიცხული თანხის მიზნობრივი ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
გააზიარე