ცხელი ხაზი : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

ბიუჯეტის პროექტი

  • 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი

  • 2021 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი

  • 2021-2024 წწ. პრიორიტეტების დოკუმენტი

  • 2021 წლის ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი

  • ააიპ-ებისა და შპს-ების 2021 წლის ნაერთი გეგმა