ცხელი ხაზი : (0 415) 25 01 20

ახალგაზრდულ საქმეთა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:

  • ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით წინადადებებისა და მუნიციპალურ პროგრამათა მომზადებას;
  • ახალგაზრდობის პრობლემების შესწავლას, წინადადებათა შემუშავებას არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით;
  • გენდერული თანასწორობის მდგომარეობის შესწავლას და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის მიზნით შესაბამის ღონისძიებათა დაგეგმვას;
  •  მუნიციპალურ დონეზე გენდერული პოლიტიკის აქტუალიზებას, ქალთა უფლებების დაცვას, საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ და  ეკონომიკურ ცხოვრებაში ქალთა ჩართულობის ხელშეწყობას, ქალთა ერთობლივი ინიაციტივების მხარდაჭერას, გენდერულად სენსიტიური გარემოს შექმნას;
  • მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

 

ახალგაზრდულ საქმეთა და გენდერული თანასწორობის განყოფილების  II რანგის -  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

 

 

დავით შამათავა

მობ:  591 44-54-17

 

უფროსი სპეციალისტები:

III რანგი I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - თეონა გასაშვილი - 591 44-53-41

III რანგი II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მიხეილ ბუაძე - 599 31-92-29

გააზიარე