Hot line : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

შესყიდვის ობიექტია: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაცხვის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

Publish date: 26 March, 2019
End date: 10 April, 2019
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება41`766.00 GEL
See link
Share page