Hot line : (0 415) 25 05 07 / 1308 / 100

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ინგირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ყოფილი აგროკომბინატის ტერიტორიაზე, სტიქიის შედეგად დაზიანებული №6, №7, №8, №9 და №10 საცხოვრებელი ბინების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

Publish date: 8 September, 2017
End date: 2 October, 2017
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი08.09.2017 19:04
წინადადებების მიღება იწყება29.09.2017 00:09
წინადადებების მიღება მთავრდება02.10.2017 14:30
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება89`442.00 GEL
See link
Share page